בעלי מלאכה 12 קומה ב'
בית מרדכי
צ'ק פוסט, חיפה
04-8121174 facebook
PRIORITY למנהלי חשבונות

           

קורס PRIORITY במכללת רון יחודו שלא עוסק בהיבטים תאורטיים, אלא יישום בפועל של נושאי רכש,  שיווק והנהלת חשבונות, אשר מקנה כלים מעשיים ממשים לעבודה שוטפת ויישומם בפועל. לאחר לימוד התוכנה, התלמיד מקבל תיק לקוח אמתי שעליו הוא  עובד בשיטה כפולה עד למאזן, כולל פקודות יומן שקלי ומט"ח, הזנת חשבוניות ספקים והוצאות, הפקדות בנק דחויים וכרטיסי אשראי, יבוא ועמילות מכס, התאמות בנקים וספקים, סגירת התאמות, ניתוח כרטיסים, שיווק ומלאי, הכנת קובץ מע"מ מקוון PCN 874, דיווחים לרשויות מס, מאזנים וגיול חובות, ופעולות רב מטבעיות. תלמיד שמגיע לראיון עבודה, יכול להציג את עצמו שיש לו ניסיון ממשי עם עבודה בתוכנת  PRIORITY.

תוכנית הלימודים:

 • הכרת המערכת ושיטות עבודה
 • הקמת חברה חדשה
 • אתחול בסיסי.
 • ספרור מסמכים
 • הגדרת שנת כספים ורבעונים
 • מטבעות ראשיים והזנת שערי מטבע
 • שנוי אחוז המע"מ והגדרתו
 • שימוש בכלי חיפוש תבנית, דו"ח, תפריט
 • בנית אינדקס ושנוי חשבונות ראשיים והגדרת חשבונות בנק וקודי תזרים
 • תפריט אישי, עיצוב שדות, הגדרת פרמטרים וסוגי לקוחות, סיווגים עסקים ותחומי עיסוק
 • תבניות מספור לקוחות וספקים
 • שליפת חשבונות.

הנהלת חשבונות:

 • פתיחת חשבונות, מחיקת חשבון.
 • הגדרת תבניות תנועה.
 • פקודות יומן, תנועות יומן, עיצוב תפריט פקודות יומן.
 • רישום וביטול פעולות סטרנו
 • רישום פעולות מט"ח ופעולות מט"ח לא מאוזנות.
 • העברת שיקים לגביה שנפרעו לבנק
 • בנקים והתאמות בנקים, תכנון התאמות בנק, התאמות אוטומטיות, התאמות בנק ידניות, איתור ומחיקת התאמות, רישום פקודות יומן מתוך התאמות בנק. הדפסת דוח התאמות מותאמות ולא מותאמות.ניתוחי כרטיסים.
 • איתור תנועות, תיקון נתונים אינפורמטיביים.

דוחות:

אלפון חשבונות, כרטסת, דוח יומן תנועות, מאזן בוחן. מאזן בוחן תקופה. מע"מ קובץ PCN 874.  דו"ח מקדמות למס הכנסה, ניכוי במקור. דוחות ביקורת, דוח רווח והפסד, דוחות השוואתיים, דוח תזרים, קליטת תנועות צפויות, גיול חובות.

רכש:

 • פתיחת כרטיסי לקוחות וספקים. חיפוש כרטיסים, עיצוב שדות
 • פתיחת פריטים, הזמנת רכש ופיצול הזמנת רכש למחסנים שונים.
 • תעודת משלוח רכש ושליפת הזמנת רכש, שנוי והוספת פריטים.
 • החזרת רכש.
 • קליטת חשבונית רכש ושליפת תעודת רכש.
 • החזרת סחורה לספק, קליטת זיכוי כספי מספק.
 • חשבונית רכש- שרות.

שיווק/ מכירות:

 • הצעת מחיר ללקוח.
 • הזמנת לקוח
 • תעודת משלוח ושליפת הזמנת לקוח, שנוי והוספת פריטים.
 • תעודת החזרה ושליפת תעודת משלוח ושנוי כמויות.
 • חשבונית מס ושליפת תעודת משלוח.
 • חשבונית שריון.
 • חשבונית מס זיכוי בגין החזר סחורה ובגין זיכוי כספי.
 • חשבונית מס קבלה.
 • מסמכי טיוטה, הוספה ומחיקה.

 קבלות:

 • כסוי מלא, כסוי חלקי, קישור חשבונית עם קבלה.

הפקדות:

 • מזומנים, שיקים, שיקים דחויים, כרטיסי אשראי.

תשלומים:

 • תשלום ע"ח, תשלום מלא, קישור תשלום וחשבונית, ביטול תשלום.

דוחות:

 • דוח מכירות וקניות, דוחות מלאי, רשימת חריגים. דו"ח התפתחות מלאי לתקופה, דו"ח השוואת הזמנת רכש לתעודת קבלה, דו"ח החזרה לספק, דו"ח העברה בין מחסנים, סכומי כניסות ויציאות למחסן, דו"ח תנועות למחסן, דו"ח משלוח סחורה ללקוח, דו"ח משלוחים לפי חיוב, דו"ח משלוחים חודשים לפי מוצר, גיול חובות. אלפון חשבונות, כרטסת, דוח יומן תנועות, מאזן בוחן. מאזן בוחן תקופה. דוחות ביקורת, ד"וח רווח והפסד.

 

 

אוטובוסים - אגד: 16, 115. 123, 132, 133, 136, 146 מרכזית המפרץ
מטרונית 1, 2, 3
חניה חינם לרשות התלמידים
צור קשר
 
under construction - start date: 04/10/2015 - end date 08/10/2015