בעלי מלאכה 12 קומה ב'
בית מרדכי
צ'ק פוסט, חיפה
04-8121174 facebook
התמחות למנהח"ש »

קורס מעשי בהנהלת חשבונות

»

קורס SAP

קורס SAP

קורס SAPלמנהלי חשבונות, מאפשר לתלמיד תרגול מעשי רב, בקיאות, בתחומים מגוונים של  הנהלת חשבונות, כל תלמיד יושב מול מחשב במשך כל השיעור, ובעזרת סימולציות רבות על נתונים של חברות ותרגול מעשי בתוכנה, מקבל ניסיון מעשי בתחומים שונים של הנהלת חשבונות, כך שהתלמיד שמגיע למקום עבודה, יש לו בטחון מלא שיודע היטב לעבוד עם התוכנה, כי לא רק למד את התוכנה, אלא יישם בפועל את כל הנושאים בעבודה על  תיק  לקוח בשיטה כפולה.

תוכנית הלימודים:

הכרת המערכת ושיטות עבודה.
אתחול בסיסי.
תפריט אישי.

הנהלת חשבונות:

פתיחת חשבונות, שנוי מיקום חשבון, מחיקת חשבון.
הגדרת תבניות תנועה.
פקודות יומן, תנועות יומן. עיצוב תפריט פקודות יומן.
רישומי הפרשות ותיוגם בשדות סטרנו ותיקון, מה משמעותם?
רישום וביטול פעולות סטרנו.
רישום פעולות מט"ח ופעולות מט"ח לא מאוזנות. יבוא, יצוא, אשראי דקומנטרי, קרן מימון משלוחי יצוא.
תנועות יומן חוזרות, קבלת רשימה תנועות יומן חוזרות, רישומם באופן אוטומטי והסרתם.
בנקים והתאמות בנקים, אשף התאמות, התאמות אוטומטיות, התאמות בנק ידניות, איתור ומחיקת התאמות, רישום פקודות יומן מתוך התאמות בנק. הדפסת דוח התאמות מותאמות ולא מותאמות. איתור תנועות, תיקון נתונים אינפורמטיביים.

דוחות:

אלפון חשבונות, כרטסת, דוח יומן תנועות, מע"מ קובץ PCN 874, מקדמות, ניכוי במקור. Nאזן בוחן, דוח רווח והפסד, דוחות השוואתיים, דוח תזרים, קליטת תנועות צפויות, גיול חובות.

שיווק ורכש:

פתיחת כרטיסי לקוחות וספקים. חיפוש כרטיסים, נעילת מסך, העדפות למסמך.
פתיחת פריטים, הזמנת רכש ופיצול הזמנת רכש למחסנים שונים.
תעודת משלוח רכש ושליפת הזמנת רכש, שנוי והוספת פריטים.
החזרת רכש.
קליטת חשבונית רכש ושליפת תעודת רכש.
החזרת סחורה לספק, קליטת זיכוי כספי מספק.
חשבונית רכש- שרות.

שיווק/ מכירות:

הצעת מחיר ללקוח.
הזמנת לקוח והזמנת רכש מול הזמנת לקוח, מסמכים משולבים.
תעודת משלוח ושליפת הזמנת לקוח, שנוי והוספת פריטים.
תעודת החזרה ושליפת תעודת משלוח ושנוי כמויות.
חשבונית מס ושליפת תעודת משלוח.
חשבונית שריון.
חשבונית מס זיכוי בגין החזר סחורה ובגין זיכוי כספי.
חשבונית מס קבלה.
מכתבי גביה וחסימת מכתבי גביה.
מסמכי טיוטה, הוספה ומחיקה.

שיווק/ קבלות:

 כסוי מלא, כסוי חלקי, קישור חשבונית עם קבלה.

 הפקדות:

 מזומנים, שיקים, שיקים דחויים, כרטיסי אשראי.

 תשלומים:

תשלום ע"ח, תשלום מלא, קישור תשלום וחשבונית, ביטול תשלום.

שיווק/ דוחות:

 דוח מכירות וקניות, דוחות מלאי, רשימת חריגים.

 

אוטובוסים - אגד: 16, 115. 123, 132, 133, 136, 146 מרכזית המפרץ
מטרונית 1, 2, 3
חניה חינם לרשות התלמידים
צור קשר
 
under construction - start date: 04/10/2015 - end date 08/10/2015