בעלי מלאכה 12 קומה ב'
בית מרדכי
צ'ק פוסט, חיפה
04-8121174 facebook
התמחות למנהח"ש »

קורס מעשי בהנהלת חשבונות

»

קורס פריוריטי

קורס פריוריטי

קורס PRIORITY למנהלי חשבונות יחודו שלא עוסק בהיבטים תאורטיים, אלא יישום בפועל של נושאי רכש,  שיווק והנהלת חשבונות, אשר מקנה כלים מעשיים ממשים לעבודה שוטפת ויישומם בפועל. לאחר לימוד התוכנה, התלמיד מקבל תיק לקוח אמתי שעליו הוא  עובד בשיטה כפולה עד למאזן, כולל פקודות יומן שקלי ומט"ח, הזנת חשבוניות ספקים והוצאות, הפקדות בנק דחויים וכרטיסי אשראי, יבוא ועמילות מכס, התאמות בנקים וספקים, סגירת התאמות, ניתוח כרטיסים, שיווק ומלאי, הכנת קובץ מע"מ מקוון PCN 874, דיווחים לרשויות מס, מאזנים וגיול חובות, ופעולות רב מטבעיות.

תוכנית הלימודים:

 • הכרת המערכת ושיטות עבודה
 • הקמת חברה חדשה
 • אתחול בסיסי
 • ספרור מסמכים
 • הגדרת שנת כספים ורבעונים
 • מטבעות ראשיים והזנת שערי מטבע
 • שנוי אחוז המע"מ  והגדרתו
 • שימוש בכלי חיפוש תבנית, דו"ח, תפריט
 • בנית אינדקס ושנוי חשבונות ראשיים והגדרת חשבונות בנק וקודי תזרים
 • תפריט אישי, עיצוב שדות, הגדרת פרמטרים וסוגי לקוחות, סיווגים עסקים ותחומי עיסוק
 • שליפת חשבונות.
 • פתיחת חשבונות ראשיים, הגדרת חשבונות בנק.

הנהלת חשבונות: 

 • פתיחת חשבונות, מחיקת חשבון.
 • הגדרת תבניות תנועה.
 • פקודות יומן, תנועות יומן, קליטת תנועות צפויות, עיצוב תפריט פקודות יומן.
 • רישום וביטול פעולות סטרנו.
 • רישום פעולות מט"ח .
 • העברת שיקים לגביה שנפרעו לבנק
 • בנקים והתאמות בנקים, תיכנון התאמות בנק, התאמות אוטומטיות, התאמות בנק ידניות, איתור ומחיקת התאמות, רישום פקודות יומן מתוך התאמות בנק. הדפסת דוח התאמות מותאמות ולא מותאמות.
 • איתור תנועות, תיקון נתונים אינפורמטיביים.

דוחות:

 • אלפון חשבונות, כרטסת, דוח יומן תנועות.
 • דוחות מס:
 • מע"מ קובץ PCN874, דו"ח בקרת מע"מ, מע"מ לפי כרטיסים, סכומים להעברה למע"מ חו"ז, בקרת מע"מ התאמות, ממשק לדו"ח תקופתי עבור מע"מ. מקדמות, ניכוי במקור.
 • דוחות נוספים:
 • דוחות ביקורת, מאזן בוחן, מאזן ודו"ח רווח והפסד,  דו"ח תזרים, גיול חובות. כרטסת  הנהלת חשבונות. דוחות בנושא התאמות בנק וניתוח כרטיסים.

רכש:

 • פתיחת פריטים.
 • העברת יתרות מלאי.
 • הזמנת רכש.
 • קבלת סחורה, ושילוב מספר הזמנות בתעודת קבלה.
 • החזרת סחורה.
 • חשבוניות ספק מרכזות וחשבוניות רכש.
 • זיכוי רכש
 • חשבונית רכש שרות.
 • תשלומים לספקים.  תשלום חלקי ותשלום מלא.

דוחות רכש:

 • הזמנות לפי ספק, הזמנות פתוחות- ספקים.
 • פיגורים באספקות. סחורה שנתקבלה וטרם חויבה.
 • קבלת סחורה מספקים והחזרת סחורה לספקים ועוד.

שיווק ומכירות:

 • תבניות מספור לקוחות וספקים, פתיחת כרטיסי לקוחות וספקים. חיפוש כרטיסים, עיצוב שדות.
 • הצעת מחיר ללקוח.
 • הזמנת לקוח
 • תעודת משלוח ושליפת הזמנת לקוח, שנוי והוספת פריטים.
 • תעודת החזרה ושליפת תעודת משלוח ושנוי כמויות.
 • חשבונית מס ושליפת תעודת משלוח.
 • חשבונית שריון.
 • חשבונית מס זיכוי בגין החזר סחורה ובגין זיכוי כספי.
 • חשבונית מס קבלה.
 • מסמכי טיוטה, הוספה ומחיקה.

דוחות:

 • משלוח סחורה ללקוח, החזרת סחורה מלקוח, אספקות ללקוח, תנועות למחסן.
 • התפתחות מלאי לתקופה, דו"ח ת. משלוח/ קריאת שרות שלא חויבו, ועוד.

קבלות:

 • כסוי מלא, כסוי חלקי, קישור חשבונית עם קבלה.

הפקדות:

 • מזומנים, שיקים, שיקים דחויים, כרטיסי אשראי.

תשלומים:

 • תשלום ע"ח, תשלום מלא, קישור תשלום וחשבונית, ביטול תשלום.

 

אוטובוסים - אגד: 16, 115. 123, 132, 133, 136, 146 מרכזית המפרץ
מטרונית 1, 2, 3
חניה חינם לרשות התלמידים
צור קשר
 
under construction - start date: 04/10/2015 - end date 08/10/2015