בעלי מלאכה 12 קומה ב'
בית מרדכי
צ'ק פוסט, חיפה
04-8121174 facebook
התמחות למנהח"ש »

קורס מעשי בהנהלת חשבונות

»

קורס מיכפל 2000/ תוכנת שיקלולית/ תוכנת עוקץ

קורס מיכפל 2000/ תוכנת שיקלולית/ תוכנת עוקץ

יישומי מחשב חשבי שכר

תוכנת מיכפל, שיקלולית

תפיסה רעיונית

נושאי הלימוד של תוכנה זו באים להרחיב ולהעמיק את ידיעותיו של הלומד בתחום העבודה המעשית של חשב השכר.  בתוכנית זו יילמדו כל הנושאים השוטפים לרבות קבלת נתוני שכר, ביקורת נתונים, הקלדת נתוני שכר, הפקת דוחות חודשים ושנתיים.

התכנים מחייבים עבודה מסודרת בדרך שיטתית וביקורתית, תוך אינטגרציה בין תחומי דעת שונים, כגון דיני עבודה, דיני מס הכנסה, ביטוח לאומי, ביטוח בריאות וכן דיני ביטוח פנסיוני.

הבחנה בין סוגי השכר השונים, סוגי העובדים וההפרשות המעביד יפתחו אצל התלמידים הבנה מעמיקה של עקרונות, של נהלים ושל חוקים המצויים בבסיס כל תחום חישובי השכר, תוך הבניית ערכים ואתיקה מקצועית.

מטרות כלליות

 1. הכרת תוכנה לחישוב שכר.
 2. רכישת ידע וניסיון במערכת שכר.
 3. ניהול ועדכון מסדי נתונים.
 4. הכנת דוחות שכר.
 5. הבנת מערכת השכר ורכישת ידע לביקורת נתונים ותוצאות.

מטרות אופרטיביות

במהלך לימודי תכנית זו התלמידים:

 1. יקימו חברה חדשה במערכת הממוחשבת.
 2. יעדכנו את טבלאות המסים.
 3. יקלטו ויפתחו סוגים שונים של עובדים ( עובד חודשי, יומי, שעתי)
 4. יקלטו ויפתחו סוגים שונים של קופות גמל, קרנות השתלמות, וקרנות פנסיה.
 5. יבצעו חישובי מס שונים לעובדים בעלי פרופיל מס ייחודי (מצב משפחתי, יישוב פיתוח, תאומי מס, יישובי פיתוח, חישוב נפרד וחישוב מאוחד).
 6. יפיק דוחות שונים: תלושי שכר, דיווחים למס הכנסה, ביטוח לאומי, וכן דיווחים לכל קופת גמל הפנסיה וההשתלמות, פקודת שכר מחלקתי ומפעלי.
 7. יבוצעו העברת נתונים מתוכנת שכר לתוכנת אקסל ויבצעו עיבוד נתונים אלא בתוכנת אקסל.
 8. יגבו וישחזרו הנתונים.
 9. יפיקו דוחות שנתיים (טופס 126 וטופס 106).

דרכי ההוראה

 1. הסברים פרונטאליים.
 2. חוברת הסבר והדרכה של התוכנה.
 3. תרגול ועבודה מעשית, הדרכה צמודה לאורך כל הקורס, באמצעות חוברת תרגילים המיועדת לנושא.

פירוט הפרקים, פרקי הלימוד

 1.  הכרת תוכנת שכר
 2.  בנית מסד נתונים של החברה
 3. בנית מסד נתונים של העובדים
 4. קליטת נתוני השכר
 5.  עזרה ועזרים
 6. הפקת תלושים
 7. דוחות ותדפיסים
 8. פעולות סוף שנה
 9.  יצוא נתונים לאקסל

 פירוט נושאי לימוד, פרקי הלימוד

 • הכרת תוכנת שכר מסחרית
 • הניווט בתוכנה
 • אפשרויות העבודה בתוכנה המסחרית
 • השימוש בתפריטים
 • המסך הראשי ותפריטי המשנה
 • סרגל כלים
 • כפתורי הפעלה
 • בניית מסד נתונים של החברה
 • פרטי החברה
 • הקמת חברה חדשה
 • עדכון פרטי חברה קיימת
 • בחירת חברה ממאגר חברות קיים
 • בניית מסד נתונים של העובדים
 • קליטת פרטי עובד
 • טופס 101
 • קליטת פרטי עובד חדש
 • עדכון פרטי עובד קיים
 • בחירת עובד ממאגר העובדים במערכת
 •  קליטת נתוני השכר
 • תכנון קליטת הנתונים.
 • עדכון טבלת המיסים ופרטי החברה
 • עדכון נתוני העובדים
 • קליטת נתוני הנוכחות והשכר
 • קליטת נתונים ידניים

 פרקי הלימוד, קליטת נתונים מכרטיסי נוכחות

עזרה ועזרים
מסך עזרה לשדה
ספר הדרכה המכוון
לוח התזכורת
מחשבון
קיצורי לוח המקשים
הפקת תלושים
חישוב תלוש לעובד בודד
באור מיסים
חישוב תלושים ברצף
חישוב תלושים חוזר
נהלי סגירת חודש
גיבויים
דוחות ותדפיסים
הדפסת תלושים
הדפסת תלושים במדפסת
הדפסת תלושים בקובץ
דוחות חודשיים
טופס 102
פקודת משכורת
דיווחים לקופות גמל וקרנות פנסיה
דוחות תמחירים
דוחות רכיבי שכר
סרגל הדוחות
דוחות נוספים

דוח יתרת חופשה ( עתודה לחופשה)

  פרקי הלמוד

דוח יתרות הבראה (עתודה להבראה) דוח עתודה לפיצויים

מחולל דוחות

כרטיס עובד

פעולות סוף שנה

טופס 126

טופס 106

העברת שנה

יצוא נתונים לאקסל

העברת נתוני שכר חודשיים

הפקת שאילתות והעברתם לאקסל

תרגיל מסכם

 • הקמת חברה
 • הקמת פרטי חברה
 • עדכון טבלת המסים
 • הקמת קופת גמל
 • הקמת קרן השתלמות
 • הקמת קרן פנסיה

הקמת מסד נתוני עובדים

(יש לקלוט לכל העובדים יתרות פתיחה של חופש, מחלה והבראה)

 • עובד מספר 1 – חייל משוחרר
 • עובד מספר 2 – עובד/ת משפחה חד הורית
 • עובד מספר 3 -  בעל שליטה
 • עובד מספר 4 -  בן/ בת זוגו של בעל השליטה
 • עובד מספר 5 -  תושב ספר / גבול הצפון
 • עובד מספר 6 – עובד בעבודה נוספת ללא תאום מס.
 • עובד מספר 7 – עובד עם תיאום מס
 • עובדת מספר 8 – עובדת עם 4 ילידים מתחת לגיל 18
 • עובדת   מספר 9 – עובדת בעבודה נוספת בעלת תיאום מס
 • עובד מספר 10 – עובד שמקבל 2 נקודות זיכוי נוספות (ילד אוטיסט)

 קליטת נתוני השכר – יש לחשב ולקלוט

 •  עובדים בעלי שכר חודשי קבוע
 • עובדים שעתיים
 • עובדים יומיים

 הפקת דוחות

 •  הפקת תלושים
 • הפקת טופסי 102
 • הפקת פקודת משכורת בחתך מחלקתי ומפעלי
 • הפקת דוחות לקופות הגמל הפנסיה וההשתלמות
 • הפקת דוחות תמחירים
 • הפקת דוח רכיבי שכר
 • הפקת דוח תביעה מילואים, דמי לידה ודמי אבטלה
 •  הפקת דוח עתודה לפיצויים, חופש, והבראה
 • הפקת טופסי 106 וטופס 126
 •  העברת נתונים לאקסל
 •  העברת גיליון שכר חודשי
 • העברת דוח עתודה לפיצויים

  מושגים מרכזיים, המושג, פירוש/ הסבר

טופס 101

 • טופס המפרט את פרטי העובד לצורך הכנת השכר

עובד יומי

 • עובד שהשכר משולם לו על בסיס יומי

עובד שעתי

 • עובד שהשכר משולם לו על בסיס שעות עבודה

עובד חודשי

 • עובד שהשכר משולם על בסיס חודשי

חישוב נפרד

 • החישוב למס הכנסה מחושב בנפרד לבעל ובנפרד לאישה

חישוב מאוחד

 • החישוב למס הכנסה נעשה על השכר המאוחד של הבעל והאישה

ביאור המיסים

 • ביאור המפרט את צורת החישוב והסבר על התוצאה של חישוב מס הכנסה, ביטוח לאומי ומס בריאות.

טבלת מיסים

 • טבלה המרכזת את שיעורי מס הכנסה, ביטוח לאומי ומס בריאות אותם שיש לנכות אותם על פי החוק מן העובד.

סגירת חודש

 • פעולה שמונעת כניסה בטעות לחודשים קודמים וכתוצאה מכך שיבוש נתונים בהם.

טופס 102

 • טופס המרכז את דיווחי השכר לנס הכנסה ולביטוח לאומי.

טופס 106

 • טופס המרכז את נתוני השכר. הניכויים לביטוח לאומי, מס בריאות, מס הכנסה, קופות גמל, קרנות פנסיה, וקרנות השתלמות של כל עובד בחתך שנתי.

טופס 126

 • טופס המרכז את נתוני השכר, הניכויים לביטוח לאומי, מס בריאות, מס הכנסה של כל העובדים בחתך שנתי.

גיבוי

 • העתקת נתונים ו/או שיחזור נתונים.

 

ביבליוגרפיה מומלצת

 • אתר ביטוח לאומי באינטרנט (www.btl.gov.il)
 • אתר מס הכנסה באינטרנט ( www.mof.gov.il)
 • דיני הביטוח הלאומי, הוצאת רונן.
 • דיני עבודה המדריך המלא – הוצאת טסטמי בע"מ.
 • מדריך המס לחשבי שכר מאת רו"ח אפרים נדיב – הוצאת טסטמי בע"מ.
 • מדריך חברת התוכנה לשימוש בתוכנת השכר.
 • עוקדן הביטחון הסוציאלי השופט מ. גולדברג ועו"ד ר' הורן – הוצאת סדן.
 • פקודת מס הכנסה הוצאת רונן.
אוטובוסים - אגד: 16, 115. 123, 132, 133, 136, 146 מרכזית המפרץ
מטרונית 1, 2, 3
חניה חינם לרשות התלמידים
צור קשר
 
under construction - start date: 04/10/2015 - end date 08/10/2015