בעלי מלאכה 12 קומה ב'
בית מרדכי
צ'ק פוסט, חיפה
04-8121174 facebook

קורס לוגיסטיקה

»

PRIORITY, SAP מודול לוגיסטיקה ורכש

קורס SAP ו- PRIORITY מודול לוגיסטיקה ורכש מכיל בתוכו הרצת תכניות עבודה, תכנון חומרים ורכש, אשר מיועד לבוגרי תעשיה וניהול, אנשי רכש ולוגיסטיקה ועובדי מחסן ממוחשב. הקורס מתקיים בקבוצות קטנות, ברמה מקצועית.  יחודו שלא עוסק בהיבטים תאורטיים, אלא יישום בפועל של נושאי לוגיסטיקה ורכש,

הלימודים נערכים על כן, בכיתות מחשבים, כאשר כל תלמיד יושב מול מחשב ומיישם את המודולים השונים בעזרת  סימולציות רבות על נתונים באמצעות תוכנת  SAP ו- PRIORITY . מטרת הקורס להקנות ניסיון מעשי במודולים השונים של לוגיסטיקה ורכש ולא מכיל כלל לימודיים תאורטיים.

סילבוס PRIORITY ( בהמשך ראה סילבוס SAPׂ):

 • הכרת המערכת ושיטות עבודה. שימוש בכלי חיפוש תבניות, דו"ח, תפריט.
 • פתיחת כרטיסי לקוחות וספקים.
 • פתיחת פריטים.
 • בנית יחידות מידה חדשות.
 • בנית עץ מוצר BOM.
 • הגדרת מהדורת מוצר, והגדרת מהדורת עץ מוצר.
 • דוחות עץ מוצר.

רכש:

 • הגדרת מוצרים לספק, והגדרת מחירון לספק.
 • עיצוב שדות.
 • הזמנת רכש.
 • תעודת משלוח רכש ושליפת הזמנת רכש, שנוי והוספת פריטים.
 • החזרת רכש. קליטת חשבונית רכש ושליפת תעודת משלוח.
 • החזרת סחורה לספק, קליטת זיכוי כספי מספק.
 • חשבונית רכש- שרות.

שיווק/ מכירות:

 • הגדרת מוצרים ללקוח.
 • הצעת מחיר ללקוח.
 • הזמנת לקוח.
 • תעודת משלוח ושליפת הזמנת לקוח, שנוי והוספת פריטים.
 • תעודת החזרה ושליפת תעודת משלוח ושנוי כמויות.
 • חשבונית מס ושליפת תעודת משלוח.
 • חשבונית מס זיכוי בגין החזר סחורה ובגין זיכוי כספי.
 • חשבונית מס קבלה.

הרכבה במחסנים.

 • בנית עץ מוצר לשורת הזמנה.
 • שיבוץ עובדים להרכבה.
 • דו"ח הרכבות.
 • דוחות מלאי, כרטיס פריט, סיכומי כניסות ויציאות למחסן.

 ספירת מלאי:

 • הכנה והדפסה של טופס ספירת מלאי.
 • הכנה חוזרת של ספירת מלאי, והקלדת הכמויות שנספרו.
 • בדיקה ואישור של ספירת מלאי.
 • רישום צובר מלאי.

 דוחות נוספים:

 • דו"ח התפתחות מלאי לתקופה.
 • דו"ח השוואת הזמנות רכש לתעודת קבלה.
 • דו"ח החזר לספק.
 • דו"ח העברה בין מחסנים.
 • סיכומי כניסות ויציאות למחסן.
 • דו"ח תנועות למחסן.
 • דו"ח משלוח סחורה ללקוח.
 • דו"ח משלוח לפי חיוב.
 • דו"ח משלוחים חודשים לפי מוצר.

סילבוס תוכנת SAP:

 • הכרת המערכת ושיטות עבודה.
 • פתיחת כרטיסי לקוחות וספקים.
 • פתיחת פריטים.
 • בנית יחידות מידה חדשות.
 • בנית עץ מוצר BOM.
 • הזמנת יצור
 • שחרור יצור
 • קבלת סחורה מיצור
 • דוחות ייצור ועץ מוצר.
 • דוחות מלאי, כרטסת מלאי.
 • דו"ח יתרות במחסנים.

רכש:

 • הגדרת מוצרים לספק, והגדרת מחירון לספק.
 • הזמנת רכש ופיצול הזמנת רכש למחסנים שונים.
 • תעודת משלוח רכש ושליפת הזמנת רכש, שנוי והוספת פריטים.
 • החזרת רכש.
 • קליטת חשבונית רכש ושליפת תעודת רכש.
 • החזרת סחורה לספק, קליטת זיכוי כספי מספק.
 • חשבונית רכש- שרות.
 • דו"ח הזמנות רכש, דו"ח הזמנות פתוחות ספקים.
 • דו"ח סחורה שנתקבלה וטרם חויבה.
 • דו"ח קבלת סחורה מספקים, ניתוח קניות.
 • כרטסת ספק, כרטסת מלאי, יתרות במחסנים.

 שיווק/ מכירות:

 • הצעת מחיר ללקוח.
 • הגדרת מוצרים ללקוח.
 • הזמנת לקוח והזמנת רכש מול הזמנת לקוח, מסמכים משולבים.
 • תעודת משלוח ושליפת הזמנת לקוח, שנוי והוספת פריטים.
 • תעודת החזרה ושליפת תעודת משלוח ושנוי כמויות.
 • חשבונית מס ושליפת תעודת משלוח.
 • חשבונית מס זיכוי בגין החזר סחורה ובגין זיכוי כספי.
 • חשבונית מס קבלה.
 • כרטסת לקוח.
 • דוחות משלוח סחורה ללקוח, דו"ח החזרת סחורה מלקוח.
 • סחורה שנשלחה וטרם חויבה, ניתוח מכירות.

 

 

אוטובוסים - אגד: 16, 115. 123, 132, 133, 136, 146 מרכזית המפרץ
מטרונית 1, 2, 3
חניה חינם לרשות התלמידים
צור קשר
 
under construction - start date: 04/10/2015 - end date 08/10/2015